EQUIP DIRECTIU

Directora: Anna Murillo Bassedas (amurillo@annaravell.cat)

Sots-director: Ramon Rúbies Bernat (rubies@maristes.net)

Cap d’estudis d’Educació Infantil i Primària: Esther Fajardo Auladell (efajardo@annaravell.cat)

Coordinadors d’Educació Secundària Obligatòria: Carlos Urkiola Casas (curquiola@annaravell.cat)

Coordinadora de Batxillerat: Pilar Canseco del Molino (pcanseco@annaravell.cat)

Administradora: Laia Jiménez (administracio@annaravell.cat)

Coordinador de Pastoral: Ignasi Flores Ballarín (iflores@annaravell.cat)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CONSELL ESCOLAR

Presidenta: Anna Murillo Bassedas

Representants de l’Entitat Titular (Fundació Anna Ravell): Llorenç Claramunt Goya, Rogelio González Garrido i Ramon Rúbies Bernat

Representants del sector de professors/es: Marta Lloret Puente, Pau Cabús, Eduard Juncosa Mestre i José Luís Cereijo Cañueto

Representants del sector dels alumnes: Nerea Pérez Díaz i Alba Rodríguez Linares

Representants del sector de pares i mares: Marta Ribes Llordes, Xavier Gornés Cardona, Dolors Salas Vigil (AMPA), Eva Linares López

Representants del sector del P.A.S.: Montserrat Garcia Arróniz