L’escola Anna Ravell és una institució molt lligada al barri on està situada, el Poble Sec, on des de sempre ha estat coneguda com a Escola del Sortidor i apreciada per la tasca que ha dut a terme per fer arribar l’educació als sectors de la població més necessitats.

L’escola Anna Ravell inicià la seva activitat al barri del Poble Sec l’any 1890 amb el nom de ‘Colegio Ntra. Sra. de la Consolación‘. El bisbe de Barcelona va demanar a la Mare Anna Ravell i Barrera, fundadora de la Congregació de religioses franciscanes, que dediqués la seva activitat docent al barri, per tal que portés la seva obra evangelitzadora i educadora a un barri que estava naixent i on majoritàriament s’hi instal·laven les classes més humils de Barcelona.

Sempre amb molts pocs mitjans, unes quantes germanes franciscanes es van establir al nostre barri. N’han passat moltes de coses des de llavors i tot i que no en tenim constància escrita, la tradició oral ens ha permès obtenir força dades.

L’escola va començar en el mateix lloc on ara està ubicada i la seva actuació es va dirigir principalment a les noies, ja que en aquella època, com és ben conegut, la instrucció de les noies no era gaire corrent.

ARhistoria1

L’any 1909, quan ja es disposava d’un edifici, construït a base de donacions i dedicació de les germanes, la “Setmana Tràgica” va fer estralls i l’edifici va quedar ben malmès.

Poc a poc la il·lusió i la dedicació de les germanes franciscanes va esdevenir el motor de la reconstrucció. Les dificultats econòmiques no van ser obstacle perquè l’escola seguís endavant, adaptant-se com calia a les exigències del moment.

Novament, l’any 1936 la guerra va ser la causa de la destrucció parcial i reconstrucció de l’escola, ja que va servir en aquells moments com a escola de la República, segons testimonis.

L’any 1927, el Pare Pere Tarrés i les religioses van fundar el Patronat de Joves Obreres per fer realitat una tasca social i d’alfabetització. Les noies del barri quan sortien de treballar, als vespres i en dies de festa, acudien a l’escola. Aquest Patronat fou dirigit pel pare Pere Tarrés a partir de l’any  1944. Actualment encara algunes religioses i exalumnes recorden la seva bondat i excepcionalitat.

Història 20

L’any 1960 es va crear una secció filial de l’Institut Verdaguer i per aquest motiu l’escola va haver d’ampliar les seves instal·lacions. El 1986 va ser reconeguda escola catalana.

En l’actualitat, la Fundació privada Anna Ravell i Barrera és l’entitat titular de l’escola Anna Ravell. L’any 1996, les religioses franciscanes missioneres de la Immaculada Concepció van promoure la creació de la Fundació, amb la ferma intenció que l’estil educatiu del centre continués essent el mateix que caracteritzava totes les escoles franciscanes. Durant aquest període, la Fundació va ser gestionada per un patronat, i entre els seus membres hi figuraven religioses franciscanes. La Fundació està inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. de registre 1028 i a la Coordinadora Catalana de Fundacions.

Des del curs 2015-2016, l’Institut dels Germans Maristes-Província L’Hermitage pren el relleu de les germanes respecte de la Fundació Anna Ravell i, per tant, l’escola entra a formar part de la seva xarxa de centres educatius.

Escola 13