El nostre batxillerat té com a objectiu formar nois i noies competents per afrontar els reptes de futur i facilitar la seva incorporació activa a la societat.

La nostra proposta es basa en una sòlida formació acadèmica que els faci aptes per treballar en equip i amb iniciativa personal, capaços de transformar la informació en coneixement i d’afrontar amb seguretat estudis superiors.

Fomentem el sentit crític i creatiu des de totes les matèries i potenciem l’aprenentatge i la comunicació en llengües estrangeres. Tot plegat, en un entorn de convivència, on tothom se senti acollit i valorat, d’acord amb les seves capacitats i interessos.

Pots consultar el currículum per a les diferents modalitats de Batxillerat en aquest PDF.

La nostra escola, a més, ofereix als alumnes de batxillerat de cursar el Batxibac, el programa que permet estudiar un currículum mixt amb l’objectiu d’obtenir la doble titulació batxillerat-baccalauréat. S’imparteix en centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament i implica la realització d’un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i l’estudi de les matèries específiques de Llengua i literatura franceses i Història de França. En aquest PDF hi trobaràs més informació.

DSC_1276