LA NOSTRA PRIORITAT ÉS

  • Fomentar el treball cooperatiu mitjançant projectes, tallers i altres activitats.
  • Donar eines perquè l’alumne formi part del seu propi procés d’aprenentatge.
  • Incorporar l’aprenentatge de les llengües estrangeres al coneixement del medi.
  • Promoure la competència digital en totes les matèries curriculars.
  • Afavorir la convivència i el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa.
  • Atendre la diversitat a partir de tallers, agrupacions flexibles i atencions individuals.
  • Afavorir el coneixement de l’entorn i les relacions interpersonals a través de sortides i activitats culturals.