La Programació General Anual inclou informació i dades sobre els aspectes generals de funcionament i d’estructura del centre, sobre la dinàmica i desenvolupament de l’activitat escolar. En els següents enllaços ho trobareu detallat:

PGA Infantil-Primària

PGA ESO-Batxillerat