Matèries ESO:

  • Música
  • Educació Física
  • Educació visual i plàstica

Matèries Batxillerat:

  • Educació Física
  • Dibuix Tècnic I i II

 

CAP DE  DEPARTAMENT: Ignasi Flores

PROFESSORS DEL DEPARTAMENT

Joan Caballero

Josep Lluís Cereijo

Ignasi Flores

Eduard Juncosa

Glòria Sanz 

Matilde Vilaró

 

DSC_2615