Matèries ESO:

  • Ciències socials, geografia i història
  • Religió
  • Ètica

Matèries BATXILLERAT:

  • Història
  • Història del món contemporani
  • Geografia
  • Història de l’Art
  • Filosofia
  • Història de la filosofia
  • Economia i organització d’empreses I i II

 

CAP DE  DEPARTAMENT: Carme Fajardo

PROFESSORS DEL DEPARTAMENT

Carmen Busquets

Pilar Canseco

Roser Castañé

Jaume Cuatrecasas

Carme Fajardo 

Ignasi Flores

Ferran González

Dori Serrano

Cèlia Vilaltella