Matèries ESO:

  • Tecnologia
  • Informàtica
  • Ciències de la naturalesa
  • Física i química
  • Biologia i geologia

Matèries BATXILLERAT:

  • Tecnologia Industrial I i II
  • Física I i II
  • Biologia I i II
  • Química I i II

Espai virtual de l’optativa d’Informàtica de 4t d’ESO: http://inf4tesoar2015.weebly.com/

 

CAP DE  DEPARTAMENT: Sergio Navarro

PROFESSORS DEL DEPARTAMENT

M José Alcaraz

Marc Canas

Carme Cazáñez

Dolors Costa

Lluïsa Estupiñà

Sergio Navarro

Pilar Ramasco  

Arnau Robert

Violeta Saló

Gloria Téllez