Matèries ESO:

  • Matemàtiques

Matèries BATXILLERAT:

  • Matemàtiques I i II
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

 

CAP DE DEPARTAMENT: Rosa Martínez

PROFESSORS/ES DEL DEPARTAMENT

Mª Antonia AlguacilMarc Canas

Dolors Costa

Lluïsa Estupiñà

Anna Garcia

Enric Martinell

Rosa Martínez

Sergio Navarro

Arnau Robert