PERSONAL DOCENT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cap d’estudis: Esther Fajardo

 

Tutors/es:

1r A: Anna Tió

1r B: Esther Julbe 

2n A: Joan Viudes

2n B: Ma Jesús Escrivà

3r A: Mercè Pérez

3r B: Cristina García

4t A: Pau Cabús

4t B: Enric Esteban

5è A: Carles Carrillo

5è B: Rosa Ma Agraz

6è A: Laura Sánchez

6è B: August Lorente

 

Mestres especialistes:

David Allende

Alícia Ávila

Esther Fajardo

Margarida Lleyda

Marta Lloret

Ruben Martí

Carme Riba

Jordi Ribera

Caterina Vázquez

Vetlladora: Miriam Bové