PERSONAL DOCENT D’EDUCACIÓ INFANTIL

Cap d’estudis: Esther Fajardo

 

Tutores:

P3A : Sílvia Roca

P3B: Sílvia Esteban

P4: Núria Montori

P5: Virgínia Leonat

 

Mestres especialistes:

Isa Álvarez

Esther Fajardo

Anna Garcia

Marta Lloret

Carme Riba

Jordi Ribera

Caterina Vázquez

 

Mestra de suport: Jessica Pozo

Vetlladora: Miriam Bové