El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signunnamedes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.

El programa  “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent)

  • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents amb les màximes garanties d’intimitat.
  • Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d’educació per a la salut.
  • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
  • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible.
Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE són: 

  • la salut mental
  • la salut afectiva i sexual
  • el consum de drogues legals i il·legals
  • els trastorns de la conducta alimentària