La nostra escola és concertada en totes les etapes educatives: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerats. Donem continuïtat a la tasca educativa de totes les famílies que han dipositat la confiança en nosaltres i oferim servei a l’educació des del marc de l’escola catalana.

El nostre equip docent, compromès i implicat en el projecte pedagògic, contribueix a l’educació de qualitat que la nostra societat requereix. Promovem la formació integral dels alumnes, inspirada en la concepció cristiana de la persona, de la vida i del món i els preparem per implicar-se en la transformació i la millora de la societat. Treballem per a desenvolupar el sentit crític del nostres alumnes, i facilitar que progressivament es formin els seus criteris i siguin responsables en les seves accions i decisions personals. La nostra escola és oberta a tothom, plural i connectada amb altres serveis de l’entorn. Realitzem una funció social i oberta, solidària i compromesa. Impulsem la formació i el creixement de tota la comunitat educativa, a partir de la col·laboració entre tots els estaments de l’escola.

DSC_0032

El català és la llengua de comunicació i d’aprenentatge. Volem que els nostres alumnes coneguin i valorin la nostra realitat i el nostre patrimoni cultural. Pretenem que esdevinguin ciutadans i ciutadanes conscients del què significa viure a Catalunya i de la importància de la participació activa en el nostre entorn social. Promovem també l’aprenentatge de llengües estrangeres com a valuosa oportunitat de projecció i promoció externa. Des del curs 2015, La Fundació Escola Cristiana de Catalunya ens ha atorgat el segell d’Escola Multilingüe.

Metodològicament, fomentem un tracte personalitzat per adequar-nos a la diversitat d’interessos i capacitats del nostre alumnat. Vetllem per un aprenentatge actiu, que impliqui la participació dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge. Procurem desvetllar en l’alumnat una actitud curiosa, crítica i investigadora, encarada als reptes culturals i tecnològics del moment. Potenciem la comunicació i el treball cooperatiu. La finalitat és que els nostres alumnes esdevinguin competents i adquireixin els aprenentatges necessaris per a la seva futura formació acadèmica i professional.

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adecuada. Per això comptem amb el Projecte Salut i Escola.

DSC_1504

DSC08311