Administració: Laia Jiménez (administracio@annaravell.cat)

Secretaria: Montse Garcia i Anna Aymamí (info@annaravell.cat)

Consergeria: Isidre Prades i David Leonat

Tècnic informàtic: Carlos Fernández

Tècnic manteniment: Luis Moncada

Acollida matinal: Jéssica Pozo